27. 12.2018   Aktuálně přidány zprávy o financování volební kampaně do Senátu PČR za VO 50 a VO 23 zde

14.11.2018 Předseda strany Jiří Vítek zvolen místostarostou MČ Praha 8


PŘIDEJTE SE K NÁM


Slovo předsedy Jiřího Vítka

NEUTRALITA 2035

BUDOUCNOST NEBO UTOPIE?

Programem strany Patrioti ČR  je uskutečnit zásadní politické rozhodnutí pro naši vlast. Vlast, která v historii zažila tolik zrad o svých spojenců a "přátel, tolikrát se stala pouhou hračkou v rukách velmocí, nebo figurkou na šachovnici, kde hrál za nás někdo jiný. 

 Česká republika si zaslouží neutralitu. Je třeba se vrátit k hodnotám, kdy čestný národ, bude odhodlán a schopen se ubránit vyhružkám, náporu či napadení. V mírových iniciativách máme dobrou historickou tradici, protože předkové řešili v různých obměnách stejné problémy jako my dnes (Jiří z Poděbrad, J.A.Komenský) a docházeli k podobným závěrům. Neutralita je také velmi silně spojena s myšlenkou humanity, takže bych si dokázal představit, že bychom v naší ústavě, mohli ústavně zakotvit humanitární pomoc jako cíl naší zahraniční politiky. 

Jiří Vítek, předseda strany PATRIOTI ČR, 

hasič, lektor civilní a požární ochrany, je zachráncem několika kulturních památek. Jiří Vítek je držitelem Zlatého záchranářského kříže za záchranu lidského života, uděleného prezidentem republiky . Zastupitel MČ Praha 8

1. Zavedení vojenského výcviku pro muže i ženy v trvání 6 měsíců

2. Zvýšení HDP na ozbrojené složky 3,5%

3. Deprivatizace důležitých zdrojů (voda,energie, uran)

4. Rozvíjet mezinárodní obchod bez politických direktiv a příkazů

5. Účastnit se pouze humanitárních zahraničních misí

6. Úzká a rovnocenná spolupráce s OSN, EU

7. Podpora tradiční rodiny

8. Zemědělská půda v majetku občanů České republiky 

9. Energetická soběstačnost, podpora jaderné energetiky

10. Povinné důchodové pojištění od 25 let věku se státním příspěvkem. Povinný druhý pilíř, platba zaměstnavatelů za zaměstnance a zavedení třetího pilíře systému, které bude tvořit dobrovolné spoření občanů v soukromých fondech.

11. Zavedení národní normy na potraviny a potravinářské výrobky

Princip neúčasti na jakémkoli budoucím vojenském konfliktu třetích stran.

Nepřímo, nesmí válčícím stranám poskytnout své území ani je podporovat vojenskými prostředky, dodávat a prodávat jim zbraně. Musí se bránit proti porušení své neutrality jiným aktérem, vlastní tedy vojenské prostředky přiměřené schopnosti ubránit se.

Princip nezávislosti zahraniční politiky

Neúčast v politických organizacích, vojenských aliancích. Dále je podmínkou neúčast v celních a hospodářských uniích, jež by vedla k ohrožení nezávislosti zahraniční politiky. 

Princip politiky neutrality v době míru.

Česká republika musí být politicky neutrální i v době míru, musí se vyhnout smlouvám uzavřeným v době míru, které by udělaly jejich neutralitu v době války neaplikovatelnou (nesmí se účastnit smluv kolektivní obrany).

Komunální volby 2018

Naše výsledky :

Hořín 40,23%     4 zastupitelé   Jáchymov 26,99% 4 zastupitelé    Ostravice 28,05%  5 zastupitelů

Rumburk 7,29%  3 zastupitelé   Benešov nad Ploučnicí  25.59%  4 zastupitelé

Dolní Lánov 20,71%  2 zastupitelé   Králíky 5,49%  1 zastupitel   Praha 8  5,60%  3 zastupitelé

Praha 21  7,1%  1 zastupitel   Jindřichův Hradec  7,79% 2 zastupitelé  

Pasohlávky 17,47%  3 zastupitelé   Vítkovice  13,56  3 zastupitelé

GDPR:  Jméno, příjmení, datum narození, datum vstupu do strany a adresa jsou osobními údaji, u nichž je právním titulem ke zpracování členství v politické straně PATRIOTI ČR podle zákona o politických stranách jakožto správce osobních údajů (podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Tyto údaje užíváme výhradně za účelem identifikace a evidence člena.

Členstvím a vyplněním přihlášky člena strany PATRIOTI ČR udělujete souhlas  politické straně podle zákona o politických stranách, se sídlem v Praze, 8, Řešovská 519/1  jakožto správci, ke zpracování těchto osobních údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR: informace o dosaženém vzdělání, oboru studia, aktuálním zaměstnání, koníčcích, souhlas ke zpracování fotografie a profesního životopisu.  jakožto správce osobních údajů shromažďuje informace o dosaženém vzdělání, aktuálním zaměstnání a koníčcích. Člen tímto uděluje souhlas k tomu, aby byly fotografie a informace ze životopisu použity na propagační materiály a jako součást grafiky na internetových stránkách.