DO EVROPY JDEME S IDEOU SEBEVĚDOMÉHO STÁTU

Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš. 

PATRIOTI PRO NEUTRALITU č.17

BUDOUCNOST NEBO UTOPIE?

Programem strany Patrioti ČR  je uskutečnit zásadní politické rozhodnutí pro naši vlast. Vlast, která v historii zažila tolik zrad o svých spojenců a "přátel, tolikrát se stala pouhou hračkou v rukách velmocí, nebo figurkou na šachovnici, kde hrál za nás někdo jiný. 

 Česká republika si zaslouží neutralitu. Je třeba se vrátit k hodnotám, kdy čestný národ, bude odhodlán a schopen se ubránit výhružkám, či náporu. Kdy bude tvořit společně se Švýcarskem a Rakouskem stabilní mírovou a bezpečnou hráz ve formě neutrality.  Sebevědomý národ má rozhodovat sám o sobě a být férovým partnerem druhým. V mírových iniciativách máme dobrou historickou tradici, protože předkové řešili v různých obměnách stejné problémy jako my dnes (Jiří z Poděbrad, J.A.Komenský) a docházeli k podobným závěrům. Neutralita je také velmi silně spojena s myšlenkou humanity, takže bych si dokázal představit, že bychom v naší ústavě, mohli ústavně zakotvit humanitární pomoc jako cíl naší zahraniční politiky. 

Jiří Vítek, předseda strany PATRIOTI ČR, 

hasič, lektor civilní a požární ochrany, je zachráncem několika kulturních památek. Jiří Vítek je držitelem Zlatého záchranářského kříže za záchranu lidského života, uděleného prezidentem republiky . Místostarosta MČ Praha 8

1. Zavedení vojenského výcviku pro muže i ženy v trvání 6 měsíců. 

2. Zvýšení HDP na ozbrojené složky 3,2 %. Neutralita není zadarmo je třeba ji bránit

3. Deprivatizace důležitých zdrojů (voda,energie, uran)

4. Rozvíjet mezinárodní obchod bez politických direktiv a příkazů

5. Účastnit se pouze humanitárních zahraničních misí

6. Úzká a rovnocenná spolupráce s OSN, EU

7. Zavedení národní normy na potraviny a potravinářské výrobky

8. Zemědělská půda v majetku občanů České republiky 

9. Energetická soběstačnost, podpora jaderné energetiky

10. Úzká spolupráce s Rakouskem a Švýcarskem

Princip neúčasti na jakémkoli budoucím vojenském konfliktu třetích stran.

Nepřímo, nesmí válčícím stranám poskytnout své území ani je podporovat vojenskými prostředky, dodávat a prodávat jim zbraně. Musí se bránit proti porušení své neutrality jiným aktérem, vlastní tedy vojenské prostředky přiměřené schopnosti ubránit se.

Princip nezávislosti zahraniční politiky

Neúčast v politických organizacích, vojenských aliancích. Dále je podmínkou neúčast v celních a hospodářských uniích, jež by vedla k ohrožení nezávislosti zahraniční politiky. 

Princip politiky neutrality v době míru.

Česká republika musí být politicky neutrální i v době míru, musí se vyhnout smlouvám uzavřeným v době míru, které by udělaly jejich neutralitu v době války neaplikovatelnou (nesmí se účastnit smluv kolektivní obrany).


Patrioti vedou města a obce

Jiří Vítek, místostarosta  městské části Praha 8
Pavel Urx, starosta Benešova nad Ploučnicí
František Holý , místostarosta Jáchymova
Tomáš Kokeš, místostarosta obce Ostravice
Aleš Dobrozemský, místostarosta Ostrava - Vítkovice 
Leoš Moravec, radní města Rumburk

Komunální volby 2018

Naše výsledky  :

Hořín 40,23%     4 zastupitelé   Jáchymov 26,99% 4 zastupitelé    Ostravice 28,05%  5 zastupitelů

Rumburk 7,29%  2 zastupitelé   Benešov nad Ploučnicí  25.59%  4 zastupitelé

Dolní Lánov 20,71%  2 zastupitelé   Králíky 5,49%  1 zastupitel   Praha 8  5,60%  3 zastupitelé

Praha 21  7,1%  1 zastupitel   Jindřichův Hradec  7,79% 2 zastupitelé  

Pasohlávky 17,47%  3 zastupitelé   Vítkovice  14,52  2 zastupitelé

GDPR:  Jméno, příjmení, datum narození, datum vstupu do strany a adresa jsou osobními údaji, u nichž je právním titulem ke zpracování členství v politické straně PATRIOTI ČR podle zákona o politických stranách jakožto správce osobních údajů (podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Tyto údaje užíváme výhradně za účelem identifikace a evidence člena.

Členstvím a vyplněním přihlášky člena strany PATRIOTI ČR udělujete souhlas  politické straně podle zákona o politických stranách, se sídlem v Praze, 8, Řešovská 519/1  jakožto správci, ke zpracování těchto osobních údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR: informace o dosaženém vzdělání, oboru studia, aktuálním zaměstnání, koníčcích, souhlas ke zpracování fotografie a profesního životopisu.  jakožto správce osobních údajů shromažďuje informace o dosaženém vzdělání, aktuálním zaměstnání a koníčcích. Člen tímto uděluje souhlas k tomu, aby byly fotografie a informace ze životopisu použity na propagační materiály a jako součást grafiky na internetových stránkách.