"Zachraňme to co z nás dělá Čechy, Moravany, Slezany a Valachy. Zachraňme dědictví našich předků: Folklorní hudbu a tradice!"

Hana Dolejší kandiduje do Senátu ČR v Praze 8.

Paní Hana Dolejší (71 let) je pedagožkou, choreografkou a uměleckou vedoucí folklorního souboru "Valášek". Ten založila před 42 lety s touhou přiblížit především dětem z pražských sídlišť lidové tance, písně a zvyky nejen ze svého rodného Valašska. 

Folklor má v krvi (je neteří slavné folklorní zpěvačky Jarmily Šulákové). Jejím souborem prošly za dobu existence tisíce dětí. Naučily se díky paní Haně nejen lásce k lidovým písním a tancům, ale především kázni, cílevědomosti a smyslu pro kolektiv. Díky tomu mnozí z nich uspěly v dospělosti nejen v uměleckých disciplínách . 

Proč jste se rozhodla kandidovat do Senátu ČR?

Jsem dlouhodobě nespokojena s mizejícími kulturními tradicemi, povědomím o lidových tancích a písních. Mizí národopisné soubory, folklorní spolky, taneční kroužky. V Praze je tato absence nejvíce markantní. Chci se zasadit o větší podporu těmto aktivitám ze strany politiků. Zatím je spíše kosmetická. Podstatně větší politická podpora je nejen na západě, ale i na východě od naší kdysi tak na folklor bohaté země.

Dále bych ráda pomohla obyvatelům Prahy 8 zlepšit jejich životní prostředí. Především dětem a seniorům. Vnímám zvyšující se ohrožení dětí drogami či alkoholismem, u seniorů je podle mě největším ohrožením drobná kriminalita a netečnost okolí.

Jaký je Váš vztah k Praze 8?

Žiju zde nepřetržitě 42 let. Díky mnoha vystoupením mého souboru znám osmičku velmi dobře. Znám malé části jako jsou např. Staré Bohnice, kde často vystupujeme na tamních slavnostech až po Bohnice či Kobylisy, kde nás obyvatelé mohou vidět na našich pravidelných koncertech v kulturních domech Krakov či Ládví. Vystupujeme i ve školách a školkách nejen v Libni i Karlíně.

Co podle Vás obecně nejvíce trápí obyvatele Prahy 8?

Myslím, že velkým problémem je doprava, ať už hromadná nebo individuální. Osmička je pravděpodobně nejvíce postižena každodenním tranzitem mimopražských. Chci podpořit okamžité dobudování pražského okruhu. Další problém - pouliční kriminalita ohrožuje především starší občany, řešením jsou kamery a zvýšený dozor strážníků Městské policie.

Jak může Vaše případná práce v Senátu ovlivnit život lidí v Praze 8?

Proč někoho ovlivňovat? Mnohdy je lepší lidem naslouchat a pomáhat na základě jejich podnětů. Skupině obyvatel i jednotlivcům, spolkům či klubům. Referováním v Senátu i formou zastání se některých lidí či skupin na úřadech, institucích a podobně. Z pozice senátora je možno se domoci nápravy viditelněji a aktivněji. Například jednáním se zástupci města či státu. Ráda bych fungovala jako takový osmičkový "ombudsman".

Čím hodláte být v případě zvolení nápomocna všem obyvatelům ČR?

To co pomůže našim dětem především ze sídlišť, pomůže i jejich vrstevníkům mimo hlavní město. Děti, které tancují, zpívají či si hrají při tradičních hrách většinou neskončí na ulici pod vlivem návykových látek. Navíc jejich folklorní či jiná vystoupení mohou potěšit především obyvatele domovů seniorů.

Nepovažujete za diskvalifikaci, že kandidujete jen za menší politickou stranu, nikoliv za velkou, parlamentní?

Naopak. Považuji to za mou jednoznačnou výhodu. Byla jsem oslovena Patrioty pro Prahu 8 s tím, že má případná role v senátu bude čistě v mé režii. Nebudu svázána žádnými partajními doktrínami, jako většina senátorů zvolených za "velké" partaje.

Zmínila jste špatné povědomí o folklorních písních, tancích a obecně o tradicích naší země. V čem by měla Vaše účast v Senátu napomoci k zlepšení situace?

Folklor považuji za jeden z hlavních pilířů existence tohoto národa, řadím ho co do důležitosti hned za rodný jazyk. Doba je pro folklor nepříznivá, v současnosti je tento pilíř značně podkopáván v základech. Je podkopáván námi samotnými. Naším nezájmem, netečností. Zpívání či tancování v rodinách či spolcích, dříve tak běžné, je dnes nahrazeno reprodukovanou hudbou a poskakováním na angloamerické či italské rytmy. Zkuste se doma, na ulici či ve školách zeptat dětí, jaké lidové písně či tance znají. Mnohdy vám nedají dohromady ani dvě či tři.

Vychovala jste za 42 let k lásce k lidové hudbě a tanci tisícovky dětí, m.j. i mnohé celebrity (Felix+Anička Slováčkovi, Richard Genzer, Tereza Voříšková, apod.). Jak vnímají Vaši kandidaturu? Podporují ji?

Všichni mé rozhodnutí přijeli pozitivně, zazněly i reakce typu "Hani, ty je tam postavíš do latě, jako nás za mlada". Kromě Ríši Genzera, Terezky Voříškové, mladých Kornů či Slováčků jsem obdržela podporu od Dády Patrasové, Felixe Slováčka st., Stewe Lichtaga, Lindy Finkové, Hanky Křížkové, Filipa Renče a dalších.

Do politiky se vrháte v podstatě bez zkušeností z jiných, například komunálních či jiných politických sfér. Vidíte v tom nějaké výhody či nevýhody?

Vidím v tom výhodu - mám nadhled. Nehodlám tímto zahájit bezhlavou politickou dráhu, a k tomu s klapkami na očích. Jen chci svou kandidaturou jasně říct, že je tu něco špatně a je třeba se začít bít za zachování svébytnosti naší kultury. Zachránit nehmotné dědictví, které nám bylo dáno našimi otci, babičkami a jejich předky. Postavit se nejen za folklorní hudebníky a tanečníky, ale i za všechny občany této země.

Co byste na závěr vzkázala svým voličům

Přijďte k volbám a volte srdcem a hlavně selským rozumem!


Z důvodu GDPR zde nemůžeme prezentovat fotografie souboru Valášek