PATRIOTI KLADNO

MODERNÍ A BEZPEČNÉ KLADNO- zvýšíme počet veřejných míst s bezplatným připojením na internet,
- vyřešíme nové parkování pro Sletiště a sportovní areály,
- odkloníme kamionovou dopravu z centra města a od bytových a rodinných domů,
- podpoříme podnikatele snížením cen za předzahrádky na celém území města,
- postavíme moderní městskou tržnici na náměstí Svobody,
- zajistíme snížení životních i podnikatelských nákladů zorganizováním společného nákupu energií pro občany a živnostníky.- rozšíříme kamerový systém se zaměřením na problematické lokality a dětská hřiště,
- zvýšíme počet strážníků v ulicích a počet kontrol hlídek městské policie u ubytoven, škol, dětských hřišť, supermarketů a dalších míst, která občané vnímají jako problematická,
- nebudeme tolerovat znečišťování veřejného prostranství,
- zajistíme bezpečné křižovatky,
- soustředíme se na bezpečné, bezbariérové a osvětlené přechody,
- budeme pokračovat ve vylepšování a modernizaci veřejného osvětlení.
- zajistíme snížení životních i podnikatelských nákladů zorganizováním společného nákupu energií pro občany a živnostníky.

- rozšíříme povinné příspěvky developerů do kompenzačního fondu města, a budeme důsledně dbát na jeho využití pro zlepšení životního prostředí,

- budeme pokračovat v revitalizaci a modernizaci sídlišť,
- vybudujeme více krytých stání pro kontejnery, abychom zamezili šíření nepořádku,
- investujeme do příměstských lesů ve spolupráci s vlastníky pozemků pro jejich pohodlnější využití k rekreaci a sportovním aktivitám pro kladenské obyvatele,
- revitalizujeme a zkrášlíme zahrady u školek a škol,
- zavedeme systém brigád pro studenty na úklid zelených ploch a pro další městské služby,
- rozšíříme plochy parků a postupně budeme upravovat zeleň ve vnitroblocích,
- podpoříme další nákup moderních autobusů šetrných k životnímu prostředí,

- zmodernizujeme venkovní koupaliště,
- podpoříme sport zejména se zaměřením na vaše děti,
- z lokality kolem sportovního areálu Kablo Kladno a lesa Boroviny vytvoříme nový prostor pro trávení volného času,
- zajistíme moderní vybavení učeben a techniku ve školách,
- zasadíme se o lepší nabídku výuky jazyků ve školkách,
- budeme dále podporovat vysoké školy pro rozšíření možností vzdělání,
- zasadíme se o otevření lékárny s nonstop provozem,
- rozšíříme nabídku trávení aktivního života pro seniory rozvíjením programu Kladno seniorům.
- zavedeme programy pro aktivní rodiče na mateřské dovolené a podpoříme jejich vlastní aktivity.
- vytvoříme podmínky pro nové využití chátrajících industriálních budov v areálu Poldi.

- nezvýšíme daň z nemovitosti, přesto zvýšíme investice do komunikací, chodníků a parkovišť ve vašich čtvrtích minimálně na dvojnásobek vybrané daně,
- zajistíme přímou informovanost občanů o dění ve městě či jejich čtvrti prostřednictvím mobilní aplikace Kladno v mobilu - kulturní a sportovní akce, změny územního plánu, stavební řízení a EIA (vliv staveb na životní prostředí), prodeje a pronájmy majetku města a jeho organizací,
- zajistíme zveřejňování informací na internetu (smlouvy, materiály pro jednání zastupitelstva města) a průběžné zveřejňování čerpání rozpočtu města (interaktivní rozpočet),
- zajistíme pravidelné setkávání představitelů města v jednotlivých lokalitách, protože každý kout našeho města je důležitý,
- zavedeme moderní komunitní financování, to znamená, že vyčleníme část prostředků z rozpočtu na každou lokalitu a necháme o jejím konkrétním využití rozhodnout občany.