Korespondenční adresa

Řešovská 519/1 Praha 8, 18100 ( Jiří Vítek)

Jiří Vítek, předseda strany

jirivitek@seznam.cz

724 028 501

Bankovní účet: 2400671478/2010 

Transparentní účet

Transparentní financování

Finanční dar není jen cennou podporou, ale i Vaším veřejně projeveným názorem. Ceníme si Vaší odvahy spojit jméno s naším politickým hnutím. Můžete si být jist(á), že každá koruna na našem účtě se transparentně odzrcadlí i na webu.
1. Než nám velkoryse pošlete váš dar, je třeba nejprve uzavřít darovací smlouvu, která musí být podepsána osobou oprávněnou zastupovat stranu - to zajistí náš zástupce v místě vašeho bydliště: krajským manažer, předseda místní nebo oblastní organizace nebo předseda Jiří Vítek tel. 724 028 501
3. Vaše smlouva bude následně zpracována a dostanete její kopii.
4. Váš dar se odzrcadlí na našem transparentním účtu, bude také zanesen na webu.

DARY - PODPOŘTE PATRIOTY- DARY

Jako variabilní symbol uvede dárce své datum narození ve formátu ddmmrrrr (v případě dárce fyzické osoby) nebo své IČO (v případě dárce právnické osoby).

Důležité upozornění - v platebním příkazu je třeba vždy uvést účel platby - "DAR"

 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU (EP) - DARY a VÝDAJE

Transparentní účet 2701590444 / 2010 zřízen 27.2.2019

Odkaz na transparentní účet    https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2701590444
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Transparentní účet pro komunální volby  2501446798 / 2010 - Fio Banka

Přehled peněžitých darů a plnění ocenitelných v penězích k 1.10.2018 -  92.000 Kč

- Jan Veselý        10.000 Kč

-Jiří Lameš           10.000 Kč

- Michal Švarc      47.000 Kč

- Alena Švarcová 25.000 Kč

Celková suma plánovaná k utracení v předvolební kampani: 250. 000

Účetní doklady výdajů na kampaň k 1.10.2018

Volební tým : Jiří Vítek 724 028 501

Volební akce po 1.10.2018 již nejsou plánované SENÁTNÍ VOLBY 2018

Hana Dolejší   PRAHA 8

Transparentní financování

Transparentní volební účet 2401446803 / 2010 - Fio Banka

Přehled peněžitých darů a plnění ocenitelných v penězích k 1.10.2018 - 0 Kč

Kauce uhrazena 20.000 Kč

Celková suma plánovaná k utracení v předvolební kampani: 20.000 Kč

Účetní doklady výdajů na kampaň ( k 1.10.2018 žádné)

Volební tým : Michal Švarc : 775 320 421

Volební akce po 1.10.2018 již nejsou plánované

Počet a stav nepeněžitých darů a bezúplatných plnění pro volební kampaň 2018  je 0

Celkové výdeje na kampaň 0 Kč (20.10.2018)

Kandidát kandiduje jako nestraník na kandidátce strany Patrioti ČR

Jaroslav Novák  SVITAVY

Transparentní financování

Transparentní volební účet 2401446803 / 2010 - Fio Banka

Přehled peněžitých darů a plnění ocenitelných v penězích k 1.10.2018 - 0 Kč

Kauce uhrazena 20.000 Kč

Celková suma plánovaná k utracení v předvolební kampani: 20.000 Kč

Účetní doklady výdajů na kampaň ( k 1.10.2018 žádné)

Volební tým : Jaroslav Novák : 774 584 434

Počet a stav nepeněžitých darů a bezúplatných plnění pro volební kampaň 2018 je 0 

Volební akce po 1.10.2018 již nejsou plánované

Výdeje na kampaň 0 Kč (20.10.2018) 

Kandidát kandiduje jako nestraník na kandidátce strany Patrioti ČR


Kompletní financování a audit strany zde v odkazech