Korespondenční adresa

Řešovská 519/1 Praha 8, 18100 ( Jiří Vítek)

Jiří Vítek, předseda strany

jirivitek@seznam.cz

724 028 501

Bankovní účet: 2400671478/2010 

Transparentní účet

Transparentní financování

Finanční dar není jen cennou podporou, ale i Vaším veřejně projeveným názorem. Ceníme si Vaší odvahy spojit jméno s naším politickým hnutím. Můžete si být jist(á), že každá koruna na našem účtě se transparentně odzrcadlí i na webu.
1. Než nám velkoryse pošlete váš dar, je třeba nejprve uzavřít darovací smlouvu, která musí být podepsána osobou oprávněnou zastupovat stranu - to zajistí náš zástupce v místě vašeho bydliště: krajským manažer, předseda místní nebo oblastní organizace nebo předseda Jiří Vítek tel. 724 028 501
3. Vaše smlouva bude následně zpracována a dostanete její kopii.
4. Váš dar se odzrcadlí na našem transparentním účtu, bude také zanesen na webu.

Jako variabilní symbol uvede dárce své datum narození ve formátu ddmmrrrr (v případě dárce fyzické osoby) nebo své IČO (v případě dárce právnické osoby).

Důležité upozornění - v platebním příkazu je třeba vždy uvést účel platby - "DAR"

Kompletní financování a audit strany zde v odkazech