AUDITY, VÝROČNÍ ZPRÁVY, HOSPODAŘENÍ, ARCHIV


Korespondenční adresa

Řešovská 519/1 Praha 8, 18100 ( Jiří Vítek)


Petr Duchek, předseda strany

602 270 253

info - sekretariát : 

jirivitek@seznam.cz

724 028 501

Bankovní účet: 2400671478/2010 

Transparentní účet

Transparentní financování

Finanční dar není jen cennou podporou, ale i Vaším veřejně projeveným názorem. Ceníme si Vaší odvahy spojit jméno s naším politickým hnutím. Můžete si být jist(á), že každá koruna na našem účtě se transparentně odzrcadlí i na webu.
1. Než nám velkoryse pošlete váš dar, je třeba nejprve uzavřít darovací smlouvu, která musí být podepsána osobou oprávněnou zastupovat stranu - to zajistí náš zástupce v místě vašeho bydliště: krajským manažer, předseda místní nebo oblastní organizace nebo předseda 
3. Vaše smlouva bude následně zpracována a dostanete její kopii.
4. Váš dar se odzrcadlí na našem transparentním účtu, bude také zanesen na webu.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

DARY 

Jako variabilní symbol uvede dárce své datum narození ve formátu ddmmrrrr (v případě dárce fyzické osoby) nebo své IČO (v případě dárce právnické osoby).

Důležité upozornění - v platebním příkazu je třeba vždy uvést účel platby - "DAR"


ARCHIV

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU (EP) 2019 - DARY a VÝDAJE NAJDE ZDE

Transparentní účet 2701590444 / 2010 zřízen 27.2.2019

Odkaz na transparentní účet    https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2701590444
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Transparentní účet pro komunální volby  2501446798 / 2010 - Fio Banka

Přehled peněžitých darů a plnění ocenitelných v penězích k 1.10.2018 -  92.000 Kč

- Jan Veselý        10.000 Kč

-Jiří Lameš           10.000 Kč

- Michal Švarc      47.000 Kč

- Alena Švarcová 25.000 Kč

Celková suma plánovaná k utracení v předvolební kampani: 250. 000

Účetní doklady výdajů na kampaň k 1.10.2018

Volební tým : Jiří Vítek 724 028 501

Volební akce po 1.10.2018 již nejsou plánované 


ARCHIV

SENÁTNÍ VOLBY 2018

Hana Dolejší   PRAHA 8

Transparentní financování

Transparentní volební účet 2401446803 / 2010 - Fio Banka

Přehled peněžitých darů a plnění ocenitelných v penězích k 1.10.2018 - 0 Kč

Kauce uhrazena 20.000 Kč

Celková suma plánovaná k utracení v předvolební kampani: 20.000 Kč

Účetní doklady výdajů na kampaň ( k 1.10.2018 žádné)

Volební tým : Michal Švarc : 775 320 421

Volební akce po 1.10.2018 již nejsou plánované

Počet a stav nepeněžitých darů a bezúplatných plnění pro volební kampaň 2018  je 0

Celkové výdeje na kampaň 0 Kč (20.10.2018)

Kandidát kandiduje jako nestraník na kandidátce strany Patrioti ČR

Jaroslav Novák  SVITAVY

Transparentní financování

Transparentní volební účet 2401446803 / 2010 - Fio Banka

Přehled peněžitých darů a plnění ocenitelných v penězích k 1.10.2018 - 0 Kč

Kauce uhrazena 20.000 Kč

Celková suma plánovaná k utracení v předvolební kampani: 20.000 Kč

Účetní doklady výdajů na kampaň ( k 1.10.2018 žádné)

Volební tým : Jaroslav Novák : 774 584 434

Počet a stav nepeněžitých darů a bezúplatných plnění pro volební kampaň 2018 je 0 

Volební akce po 1.10.2018 již nejsou plánované

Výdeje na kampaň 0 Kč (20.10.2018) 

Kandidát kandiduje jako nestraník na kandidátce strany Patrioti ČRKompletní financování a audit strany zde v odkazech