PATRIOTI ČR

Je třeba přivést volby k občanovi, nikoliv občana k volbám

12.10.2016

Nosnou ideou e-voleb je dostat volby k občanovi, nikoliv občana k volbám.


V době, kdy běžně provádíme finanční transakce online přes webové rozhraní internetového rozhraní své banky, je autentizace a autorizace přístupu na dostatečně vysoké úrovni, aby umožňovala také online volit. Chronicky nízká účast obyvatel na volbách není, dle mého názoru, způsobena ani tak nezájmem, ale především nutností samotné fyzické přítomnosti v místě konání voleb.

Je zřejmé, že především důraz na jednotné principy, standardy a infrastrukturu může zaručit jednotný systém zpracování, ochrany a distribuce dat a současně zajistit, že všechny agentury se budou schopni do tohoto systému integrovat. To může zahrnovat požadavky na právní a politickou infrastrukturu, telekomunikační infrastrukturu, standardy pro údaje a technologie, pravidla a mechanismy pro jejich používání, ochranu a sdílení informací a řadu dalších prvků.

Dovolím si predikovat, že nasazením volebního online řešení, by se volební účast obyvatelstva skokově zvýšila alespoň o 80%.

Není to bohužel tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát., neboť strategie nasazení e-voleb také musí zohledňovat dostupnost všem občanům kteří potřebují vládní služby, bez ohledu na jejich věk, příjem, jazyk, nebo přístup na internet.