PATRIOTI ČR

Nepřibývá vzdělanějších lidí. Dotovat mozek prostě nejde.

17.11.2016

Jiří Vítek

předseda strany PATRIOTI ČR

Rozložení inteligence v populaci je však stále konstatntní a průměrný IQ je stále jen 100 bodů.

Stoupá-li počet vysokoškoláků, nutně stoupá počet vysokoškoláků s příliš nízkou inteligencí pro vysokoškolská studia, takže je nepochybné, že aby mohl počet absolventů vysokých škol opravdu stoupat, musí docházet k prudkému snižování nároků, k těžkému poklesu úrovně vysokoškolského studia. Z čehož pak vyplývá, že opravdu vysoce inteligentním lidem se nedostane dostatečného vzdělání v míře, v jaké ho jsou schopni. A také z toho vyplývá, že úroveň a schopnosti nositelů titulů klesají. Dnešní třicetiletý magistr čehokoli se prostě co do svých vědomostí a schopností vůbec nemůže měřit s žádným absolventem svého oboru o 30 starším.

Úbytek počtu řemeslníků představuje pro společnost stejné nebezpečí jako nárůst počtu vysokoškoláků ve všech těch vymyšlených a nic společnosti nedávajících oborech. Pokud by rostl počet vysokoškoláků v takových oborech, jako je medicína, strojařina, elektronika a vůbec oborů technických, bylo by to jen dobře. Pro všechny ty pochybné obory, jejichž absolventi nic společnosti nedávají, jenom bloudí bez možnosti být zaměstnán v užitečném povolání, by měl být stanoven přísný a sledovaný numerus clausus. Stát za ně vzdělání platí a od absolventů dostává leda kozí bobky.

Placenému školství se nevyhneme, když 70 procent bude na vysoké škole. To se s dalšími sociálními systémy dá zaplatit jen za cenu obrovské ztráty kvality, kterou si prostě nemůžeme dovolit.

zdroj: Facebook
zdroj: Facebook

Nepřibývá vzdělaných lidí, pouze přibývá lidí, kteří vlastní na kusu papíru potvrzení, že absolvovali vysokou školu. Po pravdě řečeno, mnohé tyto vysoké školy nemají úroveň někdejších středních a některé z nich vysokoškolské diplomy prostě prodávají. Je nejvyšší čas, aby stát na základě požadavků zaměstnavatelů stanovil preferované obory a za ostatní se platilo školné. Tím by se zabránilo produkci absolventů, kteří jsou zaměstnavatelní výhradně v neziskových státem placených organizacích.