PATRIOTI ČR

MÍSTO NÁRODNÍCH PODNIKŮ NA TRAKTORY MÁME DNES NÁRODNÍ PODNIKY S ÚŘEDNÍKY

16.03.2018

Prý máme nízkou nezaměstnanost, ve skutečnosti vysokou, protože politici a úředníci nedělají nic co by se dalo prodat na trhu. Kdyby aspoň přehazovali písek z jedné hromady na druhou, ale oni nám ještě hážou klacky pod nohy. 

Od nového roku další dva nové formuláře, které je potřeba doložit ke stavebnímu řízení, navzdory tvrzení politiků v ČT1, že všechno bude jednodušší. Jsem už tak starý, že si pamatuji, kdy to bylo opravdu jinak, dokonce mám ve sbírce plány z 19. století, které byly barevné s ozdobným písmem, dělané ručně asi s láskou, od tehdejších projektantů. 

Dnes vyplňujeme formuláře počítačem s nechutí, protože chápeme, že se jedná jen o zbytečnosti, které vedou k tomu, že mladí lidé mají problém s pořízením si bytu, případně pozemku na stavbu, když ceny nemovitostí rostou k nedosažitelnosti. Zajímalo by mě velmi, kdo stojí za těmi dvěma papíry, které rozšiřují řadu příloh, počínaje průkazem energetické náročnosti, radonem, vynětí ze ZPF, akustický posudek, vyjádření KHS, vyjádření odboru živ. prostředí, kulaté razítko povinné komory, vyjádření vodárny, Eonu, RWE, Telekomu, posudek hasičů, který jediný má smysl. Dnes tedy navíc vyjádření o souhlasu územního plánování a nový formulář o odpadech na stavbě. 

Odkud pochází tahle nesmyslná iniciativa, která zvedá byrokratické překážky, nutí nás dělat zbytečné až nesmyslné úkony, místo abychom řešili aktuální nebezpečné problémy s přibývajícími nepřizpůsobivými, přibývajícími přistěhovalci, přibývajícími duševními chorobami u obyvatelstva, přibývající teplotou oceánu a ubýváním původního obyvatelstva a zpěvných ptáků. 

Když nebyli politici ani úředníci, ve středověku jsme podkopali město 48 kilometry chodeb ve čtyřech patrech a postavili vysoké hradby proti nepřátelům, kterým jsme se dokázali ubránit, proto jsme ještě tady. Dnes s mnoha lidmi v kancelářích na radnici, nejsme schopni třicet let dokončit dopravní obchvat města, někdo zrušil v územním plánu sídliště Křivánky, takže není kde stavět, občané sedí doma u televizoru, pijí lahváče a kouří na balkoně, místo aby chodili každé odpoledne na korzo v městských sadech, kde hrála hudba, jak tomu bylo docela nedávno, viz ročenka městského archivu. 

Neděláme téměř nic proti nepřátelům a nebezpečím, která nás vždycky provázela. Jen pod vedením politiků, kteří před sto lety vylezli z děr na světlo boží, vyplňujeme formuláře a dotazníky o novém občanském průkazu, řidičském průkazu, zdravotním průkazu, vyplňujeme složitá daňová přiznání, hlásíme změnu bydliště a počty členů domácnosti, kvůli placení odpadů a počty psů v domácnosti, kvůli poplatkům. Nemá smysl zde vypisovat všechny povinnosti. Je o tom vtip: Traktorista jede orat a vypočítává všechny doklady, které musí mít u sebe, aby neplatil pokutu. Pak se podívá za sebe a zakleje: sakra, pluh jsem zapomněl doma. Jsme na tom stejně jako ten řidič.

Prý máme nízkou nezaměstnanost, ve skutečnosti naopak vysokou, protože politici a úředníci vesměs nedělají nic co by se dalo prodat na trhu. Kdyby aspoň přehazovali písek z jedné hromady na druhou, ale oni nám ještě hážou klacky pod nohy. Živíme pomocí tak zvaných zákonů tyhle parazity, takže zapomínáme na to, proč jsme na světě, jsme zchudlí, vystrašení, stíny svobodných lidí.

Když jsme zvonili klíči, domnívali jsme se, že to dopadne jinak, trochu lépe. Jenomže základní princip zůstal stejný.  

Z Národní fronty od Ano, přes ODS, Piráty, Top09, Lidovce, až po SSO, se shodují na tomhle zásadním uspořádání. Vy budete pracovat a platit daně, my za ty peníze budeme královsky žít a nařizovat vám, kde se smí kouřit. Jenomže tím to nekončí. Oni nechápou, že nás musejí ochránit před potutelnými parazity, kteří jim nakukají, že musejí udělat povinnou komoru podnikatelů, za kterou se povinně platí, že musíme mít v autě novou lékárničku, že na cigaretách musejí být obrázky, které taky nejsou zadarmo, že musíme mít ČT 1 za koncesionářské poplatky a že musíme mít ke stavebnímu povolení, mimo plánů, shora uvedené nesmysly organizované státní sférou.

Politici a všichni živení z rozpočtu, žijí mimo realitu, užívají si v klimatizovaném skleníku, kde se nemusejí dívat, jak naskakují cifry na elektroměru, kde spotřebu platíme my, co pracujeme venku. Rozkrádají rozpočet, když si navrhují zvýšení platu namáhavým zvednutím ruky do výšky ramene, pořizují subvence a dotace především pro sebe, příbuzné a známé. Jenom ne přímou demokracii, ještě bychom museli taky pracovat v tom nebezpečném prostředí, kde se objektivně odděluje zrno od plev konkurencí na svobodném trhu. Musejí také uplácet všechny, co jim v té neblahé činnosti, když použiji jako bývalý ministrant mírné slovo, kryjí záda. Počínaje právníky, které nevzrušuje rozpor v Listině základních práv a svobod o vybírání daní, a všemi ostatními ve státních institucích. Jenomže přísloví se zpravidla nemýlí:však na pányv krytém vozetaky někdy trhne,jednouse jim kolo zláme, jindy vůzse zvrhne.

Tentokrát nemůžeme jen čekat, až zakročí Prozřetelnost a Pravda, ty mají dost času a nezáleží jim na nějakém milionu obětí, nás lidí. Jednak my pracující žijeme nedůstojný život zotročeni opět daněmi, poplatky, dávkami, pronásledováni legislativními povinnostmi, když neznalost tisíců stran umělých zákonů neomlouvá. Ale především pouze existujeme v nevýkonné společnosti parazitické, když celou antropogenezi jsme žili ve společnosti spolupracujících, obvykle docela šťastní a přiměřeně bohatí. Tentokrát tu revoluci nesmíme zase zpackat a dopustit, aby se u koryt jenom vyměnili, změnily se názvy ulic a náměstí, zbouraly nějaké sochy a postavily jiné, když podstata o tom, že jedni drží hubu a krok a platí daně, jiní za ně blahobytně žijí podle jejich hlavního, jakoby uzákoněného pokřiveného kréda. Existují totiž lidé, kteří vnímají, co je to morálka, třeba podle křesťanského Desatera a jedině takoví mohou vést společnost.

Hlavní důvod, proč si tuhle potupu od lhostejných parazitů, živených ze státního koryta, nemůžeme nechat líbit, spočívá v tom, že nedokáží vyřešit, mimo jiného, nebezpečné problémy s nepřizpůsobivými, přistěhovalci a s nesporným faktem, týkajícím se oteplování planety. Všechny tři faktory mohou i jednotlivě znamenat zánik evropské civilizace, což je docela významná skutečnost pro nás, co máme děti a vnoučata a nejsme jen úplně apatičtí diváci tohoto ponurého představení.

Autor: Karel Pavlíček