Jiří Vítek

předseda 2014 - 2019


Leoš Prokeš

předseda 2019-2021Stranu založil 10. února 2014 Jiří Vítek pod názvem Volba pro Prahu (VPP). Strana vznikla z členské základny občanského sdružení Volba pro Prahu 8 působícího v Praze od roku 2004. V červenci 2014 si strana změnila název na Patrioti - Volba pro Prahu a jejím předsedou se stal Jiří Vítek, bývalý profesionální hasič a držitel Zlatého záchranářského kříže za záchranu lidského života, který byl několikrát mimořádně povýšen za svoji službu  a 1. místopředsedou se stal Petr Duchek, zastupitel Prahy 21, bývalý radní městské části. V prosinci 2014 se strana přejmenovala na Patrioti České republiky a jejím jihomoravským předsedou a místopředsedou strany se stal Leoš Prokeš ( ten převzal vedení strany v roce 2019) , V srpnu 2015 se strana téměř dohodla s Občanskou konzervativní stranou na sloučení, ke kterému však nakonec nedošlo a většinové vedení Občanské konzervativní strany strany raději využilo nabídky Víta Bárty ke spolupráci se stranou Úsvit NK. V roce 2021 se předsedou strany stává zastupitel MČ Praha 21  Petr Duchek.

Petr Duchek

předseda od 2021


Michal Švarc

místopředseda od 2021


Patrioti ČR patří mezi konzervativní strany, jejím cílem je především komunální politika. Jiří Vítek jako první rozvířil v České republice diskuzi ohledně těžby lithia, již v roce 2016 publikoval články o netransparentnosti prodeje lithia. Jeho video "ukradené lithium" se během krátké doby v červnu 2017 stalo jedním z nejsledovanějších politických videí na stránkách Facebook. Následně se lithium stalo tématem, které v současné době komentují téměř všechny politické strany v ČR. 

Politická strana

Název strany: Patrioti České republiky
Zkratka strany: Patrioti ČR
Adresa sídla: 181 00 Praha, Řešovská 519/1
Den registrace: 10.2.2014
Číslo registrace: MV-8204-6/VS-2014
Identifikační číslo: 71443681
Statutární orgán a způsob jednání: Předsednictvo, za které jedná společně předseda a místopředseda. 


Název strany: Patrioti České republiky
Zkratka strany: Patrioti ČR
Adresa sídla: 181 00 Praha, Řešovská 519/1
Den registrace: 10.2.2014
Číslo registrace: MV-8204-6/VS-2014
Identifikační číslo: 71443681
Statutární orgán a způsob jednání: Předsednictvo, za které jedná společně předseda a místopředseda.

předseda: Petr Duchek

místopředseda: Bc. Michal Švarc

sektretariát : jirivitek@seznam.cz.  tel: 724 028 501GDPR: Jméno, příjmení, datum narození, datum vstupu do strany a adresa jsou osobními údaji, u nichž je právním titulem ke zpracování členství v politické straně PTRIOTI ČR podle zákona o politických stranách jakožto správce osobních údajů (podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Tyto údaje užíváme výhradně za účelem identifikace a evidence člena.

Členstvím a vyplněním přihlášky člena strany PATRIOTI ČR udělujete souhlas politické straně podle zákona o politických stranách, se sídlem v Praze, 8, Řešovská 519/1 jakožto správci, ke zpracování těchto osobních údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR: informace o dosaženém vzdělání, oboru studia, aktuálním zaměstnání, koníčcích, souhlas ke zpracování fotografie a profesního životopisu. jakožto správce osobních údajů shromažďuje informace o dosaženém vzdělání, aktuálním zaměstnání a koníčcích. Člen tímto uděluje souhlas k tomu, aby byly fotografie a informace ze životopisu použity na propagační materiály a jako součást grafiky na internetových stránkách.