Jiří Vítek

předseda 2014 - 2019


Leoš Prokeš

předseda 2019-2021Stranu založil 10. února 2014 Jiří Vítek pod názvem Volba pro Prahu (VPP). Strana vznikla z členské základny občanského sdružení Volba pro Prahu 8 působícího v Praze od roku 2004. V červenci 2014 si strana změnila název na Patrioti - Volba pro Prahu a jejím předsedou se stal Jiří Vítek, bývalý profesionální hasič a držitel Zlatého záchranářského kříže za záchranu lidského života, který byl několikrát mimořádně povýšen za svoji službu  a 1. místopředsedou se stal Petr Duchek, zastupitel Prahy 21, bývalý radní městské části. V prosinci 2014 se strana přejmenovala na Patrioti České republiky a jejím jihomoravským předsedou a místopředsedou strany se stal Leoš Prokeš ( ten převzal vedení strany v roce 2019) , V srpnu 2015 se strana téměř dohodla s Občanskou konzervativní stranou na sloučení, ke kterému však nakonec nedošlo a většinové vedení Občanské konzervativní strany strany raději využilo nabídky ke spolupráci se stranou Úsvit NK. V roce 2021 se předsedou strany stává zastupitel MČ Praha 21  Petr Duchek.

Petr Duchek

předseda od 2021


Michal Švarc

místopředseda od 2021


Politická strana

Název strany: Patrioti České republiky
Zkratka strany: Patrioti ČR
Adresa sídla: 181 00 Praha, Řešovská 519/1
Den registrace: 10.2.2014
Číslo registrace: MV-8204-6/VS-2014
Identifikační číslo: 71443681
Statutární orgán a způsob jednání: Předsednictvo, za které jedná společně předseda a místopředseda. 


Název strany: Patrioti České republiky
Zkratka strany: Patrioti ČR
Adresa sídla: 181 00 Praha, Řešovská 519/1
Den registrace: 10.2.2014
Číslo registrace: MV-8204-6/VS-2014
Identifikační číslo: 71443681
Statutární orgán a způsob jednání: Předsednictvo, za které jedná společně předseda a místopředseda.

předseda: Petr Duchek

místopředseda: Bc. Michal Švarc

sektretariát : jirivitek@seznam.cz.  tel: 724 028 501 (volby)GDPR: Jméno, příjmení, datum narození, datum vstupu do strany a adresa jsou osobními údaji, u nichž je právním titulem ke zpracování členství v politické straně PTRIOTI ČR podle zákona o politických stranách jakožto správce osobních údajů (podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Tyto údaje užíváme výhradně za účelem identifikace a evidence člena.

Členstvím a vyplněním přihlášky člena strany PATRIOTI ČR udělujete souhlas politické straně podle zákona o politických stranách, se sídlem v Praze, 8, Řešovská 519/1 jakožto správci, ke zpracování těchto osobních údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR: informace o dosaženém vzdělání, oboru studia, aktuálním zaměstnání, koníčcích, souhlas ke zpracování fotografie a profesního životopisu. jakožto správce osobních údajů shromažďuje informace o dosaženém vzdělání, aktuálním zaměstnání a koníčcích. Člen tímto uděluje souhlas k tomu, aby byly fotografie a informace ze životopisu použity na propagační materiály a jako součást grafiky na internetových stránkách.