PRAHA 8

PATRIOTI

Zastupitelé  PATRIOTI


Michal Švarc

Radní pro kulturní památky, cestovní ruch


Jiří Vítek

Místostarosta MČ Praha 8 pro bezpečnost, územní rozvoj, kulturu a sport

Michal Janovský

Předseda školské komise a komise pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek.


Prosadili jsme :

Úsporný rozpočet, pravidla pro jednání s investory, úspory v oblasti kultury v řádech desítek milionů korun ( úspora kluziště, kulturní domy, pronájmy podií ). Vytvoření jednoho z nejkvalitnějších odborů bezpečnosti a krizového řízení v Praze.  Nová koncepce prevence kriminality ( nebyla 25 let). Udržení výše podpory sportovních klubů formou grantů, rekonstrukce sportovišť, podpora velkých sportovních akcí, podpora mládežnického sportu. Zastavení výstavby plánované z minulého období uprostřed sídlišť. Odmítnutí studie sídliště Ládví od hlavního města (IPR). Dotažení koncepce revitalizace oblasti Palmovka. Transparentní řešení torza výstavby Nové Palmovky. Vznik mobilních preventivních hlídek, které upozorňují odpovědné odbory a instituce na přestupky na území MČ Praha 8. Projekt Trenéři do škol. Podpora tradic a připomínání historie, otevření "muzea" Libně. Nová parkovací místa v Bohnicích. Vznik sboru dobrovolných hasičů, výstavba skautské klubovny, rekonstrukce domova s pečovatelskou péčí Burešova. Transparentní rekonstrukce školských budov a zařízení. Murál Anthropoid projekt Patriotů.

Po prázdninových návštěvách malých obcí a měst jsem měl možnost hovořit s mnoha patrioty a jako místostarosta stotisícové městské části jsem tiše i nahlas záviděl. Nejenom, že si malá obec může vydávat vlastní vyhlášky nebo se starat o obec či městys jako celek, tak u nás v Praze je podivný model, který snad nemá obdobu nikde okolo. Říkám mu...

Praha 8 je často vyhledávanou lokalitou filmařů. Městská část chce tato místa více přiblížit Pražanům, a připravuje proto další QR hru, která se bude věnovat filmovým místům na osmičce. Radnice ji plánuje spustit během října.

Souhlas členů Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hl. m. Prahy se změnou územního plánu umožní výstavbu nové hasičské stanice pro oblast Čimic a Bohnic. Stalo se tak na žádost Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a městské části Praha 8.

Preventisti odboru bezpečnosti /krizového řízení/ v akci. Jak to funguje? Naši dva preventisti odjíždějí stanovená místa dle rozpisu na kolech. Když zjistí v rajonu přestupek, znečištění apod. Zadokumentují a předají odpovědnému odboru nebo přímo volají městské policii. Tento model je součástí mojí koncepce prevence kriminality, kterou schválilo...

V obřadní síni Libeňského zámku v Praze 8 se poslední červnový čtvrtek konala hned dvojice zajímavých akcí. Nejlepším účastníkům QR hry Anthropoid předali, starosta Ondřej Gros a radní Michal Švarc, ceny za jejich originální díla. Zároveň se zde konal křest nové komiksové knihy. Dostala název Anthropoid aneb zabili jsme Heydricha. Cílem knihy je...

Mistrovství Evropy v softballu juniorek do 18 let se konalo v Praze 8. Zúčastnilo se ho celkem 11 evropských týmů, jako například Itálie, Česká republika, Holandsko nebo Německo a další. Akce se neobešla bez finanční podpory městské části.

Připomenout si květnové události roku 1945, vzdát hold hrdinům Pražského povstání, přišli na Kobyliskou střelnici starosta a místostarosta Prahy 8. Členové vedení městské části na místě, kde bylo během druhé světové války zastřeleno 539 lidí, položili věnec.

Hlavní město převezme do svého majetku takzvaný Hřbitov bláznů, kde byli pohřbíváni pacienti léčebny v Bohnicích. Hřbitov bude ale svěřen do správy Prahy 8. Ta se jednak bude starat o jeho údržbu a vedení městské části by tu i rádo pořádalo prohlídky pro veřejnost.Program pro Prahu 8

1. Územní rozvoj a plánování

V rámci připravovaného magistrátního Metropolitního plánu budeme nadále prosazovat ochranu stávající veřejné vybavenosti a zeleně a požadovat pravidla pro budoucí rozumný rozvoj naší městské části.

2. Rozvoj veřejné infrastruktury

Praha 8 si musí v následujících čtyřech letech stanovit za svoji prioritu navyšování počtu parkovacích míst. Ta lze získat zejména prostřednictvím výstavby nízkých parkovacích domů na stávajících pozemních parkovištích.

Navržený parkovací dům v Bohnicích - odmítnuto občany

3. Hospodárné nakládání s majetkem i financemi

Budeme se chovat jako poslední čtyři roky zodpovědně a efektivně. Budeme hospodárně nakládat s finančními prostředky tak, abychom více investovali ve veřejném zájmu do majetku obce.

4. Sociální a zdravotní aktivity

Podpoříme rozvoj sociálních služeb pro seniory, zdravotně postižené osoby, rodiny s dětmi či osoby ohrožené vyloučením. Podpoříme co nejdelší setrvání seniorů v jejich vlastním bydlení. Zasadíme se o dostupnost potřebných služeb dle poptávky obyvatel. Budeme posilovat zejména terénní služby a podpůrné programy tak, aby klienti nemuseli odcházet do lůžkových zařízení. Podpoříme rozvoj zdravotní péče (pohotovost, chybějící lékařské odbornosti, řešení přetíženosti některých pracovišť a zařízení). Podpoříme mobilní hospicovou péči. Budeme usilovat o rozptýlení sociálních bytů s cílem zabránit koncentraci sociálního napětí.

5. Sport a volnočasové aktivity

Sport si rozhodně zaslouží co největší možnou podporu. V minulých letech jsme nastavili zcela transparentní systém financování sportovních oddílů a klubů, který je potřeba udržet. Budeme realizovat Plán rozvoje sportu, který byl v letošním roce schválen. Budeme podporovat soukromé i radniční projekty veřejné vybavenosti v oblasti sportu a volného času.

6. Školství

Nesmí trpět nedostatkem financí. Zajistíme, aby školy měly dostatek finančních prostředků, ať již z rozpočtu Prahy 8, tak z jiných zdrojů. Chceme nadále investovat do oprav budov škol a jejich přilehlých areálů, včetně pomoci školám se zlepšováním jejich vybavení. Zajímá nás kvalita vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí, chceme ji kontrolovat a rozvíjet.