PRAHA 8

PATRIOTI

Zastupitelé  PATRIOTI


Michal Švarc

Radní pro kulturní památky, cestovní ruch


Jiří Vítek

Místostarosta MČ Praha 8 pro bezpečnost, územní rozvoj, kulturu a sport

Michal Janovský

Předseda školské komise a komise pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek.


Prosadili jsme :

Úsporný rozpočet, pravidla pro jednání s investory, úspory v oblasti kultury v řádech desítek milionů korun ( úspora kluziště, kulturní domy, pronájmy podií ). Vytvoření jednoho z nejkvalitnějších odborů bezpečnosti a krizového řízení v Praze.  Nová koncepce prevence kriminality ( nebyla 25 let). Udržení výše podpory sportovních klubů formou grantů, rekonstrukce sportovišť, podpora velkých sportovních akcí, podpora mládežnického sportu. Zastavení výstavby plánované z minulého období uprostřed sídlišť. Odmítnutí studie sídliště Ládví od hlavního města (IPR). Dotažení koncepce revitalizace oblasti Palmovka. Transparentní řešení torza výstavby Nové Palmovky. Vznik mobilních preventivních hlídek, které upozorňují odpovědné odbory a instituce na přestupky na území MČ Praha 8. Projekt Trenéři do škol. Podpora tradic a připomínání historie, otevření "muzea" Libně. Nová parkovací místa v Bohnicích. Vznik sboru dobrovolných hasičů, výstavba skautské klubovny, rekonstrukce domova s pečovatelskou péčí Burešova. Transparentní rekonstrukce školských budov a zařízení. Murál Anthropoid projekt Patriotů.

Radnice Prahy 8 se rozhodla poskytnout seniorům a lidem v nouzi respirátory a dezinfekce zdarma. Tyto nezbytné hygienické pomůcky si mohli lidé vyzvednout na dvoře úřadu městské části. Zájem předčil očekávání.

Praha 8 otevřela nové odběrové místo v areálu Polikliniky Mazurská. Využívat ho mohou samoplátci i lidé s žádankou od lékaře či hygienika. Zájemci se musí předem objednat.Program pro Prahu 8

1. Územní rozvoj a plánování

V rámci připravovaného magistrátního Metropolitního plánu budeme nadále prosazovat ochranu stávající veřejné vybavenosti a zeleně a požadovat pravidla pro budoucí rozumný rozvoj naší městské části.

2. Rozvoj veřejné infrastruktury

Praha 8 si musí v následujících čtyřech letech stanovit za svoji prioritu navyšování počtu parkovacích míst. Ta lze získat zejména prostřednictvím výstavby nízkých parkovacích domů na stávajících pozemních parkovištích.

Navržený parkovací dům v Bohnicích - odmítnuto občany

3. Hospodárné nakládání s majetkem i financemi

Budeme se chovat jako poslední čtyři roky zodpovědně a efektivně. Budeme hospodárně nakládat s finančními prostředky tak, abychom více investovali ve veřejném zájmu do majetku obce.

4. Sociální a zdravotní aktivity

Podpoříme rozvoj sociálních služeb pro seniory, zdravotně postižené osoby, rodiny s dětmi či osoby ohrožené vyloučením. Podpoříme co nejdelší setrvání seniorů v jejich vlastním bydlení. Zasadíme se o dostupnost potřebných služeb dle poptávky obyvatel. Budeme posilovat zejména terénní služby a podpůrné programy tak, aby klienti nemuseli odcházet do lůžkových zařízení. Podpoříme rozvoj zdravotní péče (pohotovost, chybějící lékařské odbornosti, řešení přetíženosti některých pracovišť a zařízení). Podpoříme mobilní hospicovou péči. Budeme usilovat o rozptýlení sociálních bytů s cílem zabránit koncentraci sociálního napětí.

5. Sport a volnočasové aktivity

Sport si rozhodně zaslouží co největší možnou podporu. V minulých letech jsme nastavili zcela transparentní systém financování sportovních oddílů a klubů, který je potřeba udržet. Budeme realizovat Plán rozvoje sportu, který byl v letošním roce schválen. Budeme podporovat soukromé i radniční projekty veřejné vybavenosti v oblasti sportu a volného času.

6. Školství

Nesmí trpět nedostatkem financí. Zajistíme, aby školy měly dostatek finančních prostředků, ať již z rozpočtu Prahy 8, tak z jiných zdrojů. Chceme nadále investovat do oprav budov škol a jejich přilehlých areálů, včetně pomoci školám se zlepšováním jejich vybavení. Zajímá nás kvalita vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí, chceme ji kontrolovat a rozvíjet.